dijous, 5 de gener de 2012

El Pla TAC: fases

Per tal de facilitar la implantació del Pla es cau seguir unes fases:
1.Definir la visió del centre en quant a les TAC d’acord amb el PEC, la normativa vigent i per a un termini de temps concret: seria convenient redactar un document consensuat per tota la comunitat educativa, on quedi reflectit el camí que es vol portar a terme.
2.Diagnosticar la maduresa digital del centre: és necessari identificar des de on parteix la escola, a quin nivell tecnològic es troba.
3.Definir els objectius.
4.Planificar les prioritats.
5.Identificar les necessitats.
6.Assignar tasques i responsabilitats.
7.Aplicar el Pla.
8.Avaluar el procés i establir nous objectius.

Com es remarca durant el document és molt important incloure al major nombre de persones en el procés des de la elaboració fins l’avaluació, per a que el conjunt del equip docent, directiu i serveis es sentin responsables i compromesos amb allò acordat, tot pel benefici dels alumnes. S’ha de procurar que es donin el major nombre d’experiències per poder acorar bé el Pla al centre en qüestió i que tothom entengui la importància que té en la implantació i desenvolupament d’aquest.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada