dijous, 5 de gener de 2012

El Pla TAC: accés a material digital

Existeixen una gran quantitat de recursos educatius que ens permeten accionar un ensenyament no tradicional. Internet ens ofereix aquests materials, com pel•lícules, documentals, simulacions, mapes interactius, diferents webs d’exercicis..., i ens facilita la pràctica de projectes amb centres que no són al nostre costat.
Com mestres hem de conèixer, seleccionar i seqüenciar els continguts disponibles i els recursos que tenim a l’abast per poder integrar-los a la programació.
El Departament d’Educació ha creat el catàleg de recursos educatius digitals Merlí, que té per objectiu proporcionar a la comunitat educativa un espai on poden trobar recursos, materials, continguts i d’altres dividit per àrees o etapes.

Podem catalogar els continguts digitals segons la focalització de l’aprenentatge i segons el tipus d’interacció i depenent de quins utilitzen queda reflectit l’estil pedagògic adquirit pel centre.

D’altra banda als centres educatius els hi cal un punt de trobada per poder gestionar els continguts digitals de forma senzilla i eficient i també organitzar la informació entre pares, professors i alumnes. A aquests espais se’ls anomena Entorn Virtual d’Ensenyament-Aprenentatge (EVEA) que són espais virtuals que proporcionen diferents eines per organitzat i gestionar tant els continguts com els aprenentatges (compartir, crear, comunicar, conèixer, etc.). Es un espai molt eficaç que permet una gran varietat de formes per facilitar tant a l’alumnat com al professorat la integració de les TAC.
En aquest àmbit el programari (lliure) més estès és Moodle. El Departament d’Educació crear el servei Àgora que inclou tant Moodle com les intranets, per oferir un servei d’allotjament múltiple virtual, administrar des de XTEC.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada