dijous, 5 de gener de 2012

El Pla TAC: barreres que dificulten o faciliten l’ús de les TIC

És molt important que el professorat estigui involucrat en la elaboració i el desenvolupament del Pla, ja que aquests són un element clau per la integració adequada de les TIC i per a que tothom tingui la visió clara de a on es vol arribar i com.

Existeixen barreres de dos tipus:

-De primer ordre, que depenen del professorat i són de tipus operatiu:
1.Grau d’accés als ordinadors, connexions i programari.
2.Disponibilitat de temps per planificar i preparar les activitats instructives amb les TIC.
3.Grau d’adequació del suport tècnic i administratiu que el professorat rep per dur a terme aquestes tasques.

-De segon ordre, són de tipus metodològic i depenen de les creences del professorat sobre:
1.Ensenyament-aprenentatge.
2.Paper que han de jugar les TIC en el procés educatiu.
3.Tipus de pràctiques metodològiques que adopten.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada