dijous, 5 de gener de 2012

El Pla TAC: eines per l'autodiagnosi

El document que ens proporciona el Departament d’Educació conté un annex que consisteix en una graella d’autodiagnosi orientativa, que pretén servir com instrument avaluatiu per a que els centre sàpiguen on es troben, per orientar les pràctiques s posteriors i millorar en previsió al futur.
Aquest es troba organitzat en sis categories classificades en tres nivells d’integració(inicial, intermedi i avançat):
1.Gestió i planificació
2.Desenvolupament curricular i TAC
3.Desenvolupament professional del professorat
4.Organització del centre i TAC
5.Recursos i infraestructures TAC
6.Inclusió digital i TAC
Els centres poden utilitzar la graella per identificar els seus punts forts i organitzar estratègies de creixement i els punts febles, que els serviran per preveure estratègies de millora.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada