dissabte, 28 de novembre de 2009

Debats

A través de l'assignatura de Comunicació oral, escrita i digital, s'ens proposa realitzar un debat per grups de 10 persones.
Per tal de realitzar bé la comanda de la professora, he dedicat un cert temps a cercar informació sobre els debats i particularment, sobre la lliga universitària de debat de la Xarxa Vives.

En primer lloc començaré, exposant les normes per fer un bon debat, és a dir, que s'ha de tenir en compte per guanyar, encara que no sigui el principal objectiu, qualsevol debat.
Dic que guanyar no és l'objectiu primordial, ja que segons la nostra categoria d'estudiants, no volem obtenir cap premi, sinò que es tracte de aprendre amb l'experiència. A través del debat aprenem a argumentar, la qual cosa ens serveix per defensar les nostres idees i poder organitzar els perquès d'aquestes. A més a més, tenim la intenció d'ensenyar també als nostres companys aspectes positius i negatius de un tema, en el nostre cas, la importància de les noves tecnologies a les aules, com és l'aplicació de pissarres i llibres digitals, o els portàtils.

Per fer el debat es necessiten un seguit de persones que es reparteixen tasques, com l'oratòria o la investigació.
Per fer d'orador es necessari tenir facilitat per comunicar, tenir carisma i saber improvisar quan calgui, a més i sobretot saber autocontrolar-se els nervis.
D'altra banda, per realitzar la investigació el que es bàsic és la calma i la paciència, a més de ser ordenat i tenir molta capacitat de síntesis i abstracció d'idees.

Per fer un debat es important que si existeix la possibilitat, els membres siguin de diferents àmbits, per tal de poder crear un grup multidisciplinar, ja que així s'aconsegueix abastar un tema des de moltes perspectives i ciències diferents.
També els membres del debat s'han de conèixer bé i passar el màxim de temps possible junts, ja que es fomenta la proximitat i coneixença del company. D'aquesta manera sempre podem esbrinar millor com actuarà certa persona o qui es més adient per fer "x" tasca.
De la mateixa forma tots els membres han de procurar donar el màxim de si mateixos, per tal de que la feina sigui la millor possible. En aquest moment també compte el nombre d'hores que es dediquen al treball.

Per fer una bona recerca d'informació i poder organitzar bé les idees, el que s'ha de mirar son els punts importants, s'ha de tractar la informació des de tots els àmbits en els que ens puguem moure'ns.
Primerament hem de saber quins estudis i coneixements existeixen sobre el tema escollit, avans del debat i obtenir la informació necessària, tant quantitativa com qualitativament. S'ha de saber a on es cercarà la informació, és a dir, de quines fonts extraurem els nostres anàlisis. Per últim s'ha de repartir la feina, per a que tothom tingui les mateixes oportunitats i es participi de forma activa per part de tots els membres.

El discurs en si, és la part més important de l'oratòria, s'ha de preparar i redactar de la forma més adient.
Ha de començar amb una introducció del tema i continuar amb els arguments, sempre dividint-los en les diferents intervencions. També s'han de preparar les conclusions, com a mínim s'han de plantejar, ja que els debats no han de ser calcats al text preparat perquè d'aquesta manera s'elimina tot tipus de naturalitat.

És evident que el text ha de ser adequat tant el llenguatge com l'entonació, l'estructura, la velocitat, les pròpies intervencions, el to de veu, la posada en escena...
Aquests son aspectes que també hem treballat amb la lectura del llibre Com parlar bé en públic, per tant podem dir que s'ha de saber estar davant d'un public i ser adients al mateix, en quan al discurs com a la informació i la forma d'expressar-la.

Aquí us penjo el vídeo complet de la final que es va realitzar el dia 27 d'abril de 2007, durant la III Lliga de debats universitaris en la qual participen la universitat de Lleida i la d'Alacant, parlant sobre el tema: Som presoners de la publicitat?La Xarxa Vives d'universitats és una associació sense ànim de lucre que pretén potenciar les relacions entre universitats de tot el territori de parla catalana, per tal de crear una xarxa col·laborativa entre aquestes universitats, coordinar la docència, la recerca i diferents activitats culturals. També es proposen potenciar la utilització i la normalització de la llengua.

La missió de la Xarxa és promoure la participació entre universitats i cerquen la interacció amb la societat a través de l'equitat i la cohesió de les universitats.
Per arribar a aconseguir l'objectiu, es centren en l'experiència, la gestió, i la qualitat i dinamisme de les seves actuacions.

La lliga de debats universitaris de la Xarxa Vives és una competició anual en la qual diferents grups de joves universitaris de diferents universitats, discuteixen sobre temes polèmics i d'actualitat.
Aquesta activitat té la seva base en els àmbits d'actuació de la pròpia Xarxa, que tanmateix es fixen en la participació i acció conjunta i col·laboració:
  1. Informació i divulgació del coneixement
  2. Llengua
  3. Cultura
  4. Desenvolupament acadèmic: docència i recerca
  5. Relacions internacionals

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada