dissabte, 21 de novembre de 2009

Gliffy - Els diagrames de flux

A través del bloc de l'assignatura, el professor, Jorge Coderch Allué, ha publicat una entrada en la qual s'especifica un treball pràctic individual per a realitzar amb un nou programa.
Aquest és el Gliffy i exactament es un creador de diagrames on-line, totalment gratuït.
Pot servir com a suport o eina educativa, ja que podem utilitzar-lo per fer diagrames, els quals resulten molt útils per aprendre certes informacions de un mode esquematitzat.

Els diagrames de flux son una representació gràfica del funcionament i/o estructura d'un procés.
Dintre d'aquests trobem totes les fases que componen l'acció, relacionades i connectades entre si, per tal de determinar l'ordre i evolució del procediment citat.

A l'inici els diagrames de flux s'utilitzaven per a la informàtica i per a tractar la informació que aquesta necessitava i proporcionava; avui dia, s'utilitzen els fluxogrames per a qualsevol activitat tant empresarial com educativa, o a d'altres àmbits, encara que potser la aplicació més utilitzada es dintre del món informàtic, per a realitzar relacions de software o xarxes d'ordinadors.

La seva composició és una mica complexa si mai s'ha treballat amb ells, ja que es basen en una simbologia específica a través de la qual s'expressen també diferents intencionalitats.
Us proporciono un quadre explicatiu per a entendre millor aquests símbols:


La meva opinió sobre el servei que dona www.Gliffy.com és que seria més fàcil d'utilitzar si la web es pogués trobar en altres idiomes i no només amb anglès.
També es pot dir que la llibreria que conté el propi programa és molt escassa i no permet incloure imatges del propi ordinador ni crear-ne de noves.

D'altra banda, és un recurs que, com a futurs mestres, podem utilitzar tant per organitzar la nostra feina professional, com per ajudar als alumnes en les seves tasques i dóna'ls-hi un recurs molt pràctic per fer deures i estudiar, aprenent més.
A més a més, permet el treball col·laboratiu , ja que el document es pot compartir amb altres usuaris i aquests el poden modificar.
Aquests aspecte és molt important tant per l'assignatura, ja que treballem contínuament d'aquesta manera, i per al nostre propi aprenentatge de mestres, ja que la col·laboració és un recurs bàsic per a la nostra societat actual.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada