dijous, 5 de gener de 2012

El Pla TAC:

Les TAC les podem entendre com una visió de les TIC a l’escola, ja que com diuen les sigles les TAC són les Tecnologies per l’Aprenentatge i la Comunicació.

Aquest Pla es presenta com una guia estratègica per orientar als centres educatius en la adopció de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) d’una forma adient als nostres temps, millorant els resultats educatius i la cohesió social.
Parlem de que l’equip docent i directiu han de prendre unes metodologies i uns plantejaments diferents als utilitzats fins ara, com també un canvi de rols en el professorat, ja que no és suficient per adquirir la competència digital, la implementació només de les TIC a les escoles.
L’objectiu de la implementació de les TIC a escola és facilitar l’aprenentatge autònom i personalitzat de l’alumnat, on ens centrem en com ha d’aprendre l’alumne i com ens poden ajudar les TIC.

És necessari crear un Pla TAC a les escoles i que aquests sigui coherent amb el Projecte Educatiu de Centre (PEC), per a que la integració de les TIC al procés d’ensenyament-aprenentatge sigui equilibrat.
Aquest Pla ha de assegurar la competència digital de l’alumnat, la integració curricular, la inclusió digital i la innovació metodològica, i per a això s’ha de coordinar i consensuar per part de la direcció i el claustre de la escola, també així ha d’existir la complicitat de totes les parts de la comunitat educativa.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada